Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Welkom bij EZG

Deelnemen in vastgoedobligaties en ontvang direct 7% rente per jaar

Waarom deelnemen in vastgoedobligaties?


Neem deel in vastgoedobligaties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) en ontvang 7% rente per jaar. De komende jaren wordt er een verder toenemend tekort aan zorgwoningen verwacht. Tot 2040 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek bovenop het huidige vraagoverschot een toename van de vraag naar kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed. De maatschappelijke relevantie voorziet in de behoefte van EZG om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door in zorgvastgoed te investeren, draagt EZG bij aan het vergrijzing klaar maken van Nederland. Kenmerken Obligatie:


Minimale deelname: € 10000,-

Vaste rente: 7% per jaar

Rentebetaling: per kwartaal

Aflossing: 100%

Emissiekosten: 0%


Rente berekenen?
Brochure aanvragen


Benieuwd naar onze obligaties? Vraag met het formulier hiernaast onze brochure aan.


Waarom investeren in obligaties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds?


Deelnemen met een voorsprong

Zorgvastgoed met een kwalitatief hoogstaand woonzorgconcept en dat goed gelegen is, kent een vraagoverschot. Vastgoedobligaties horen thuis binnen ieders beleggingsportefeuille. Er valt een aantrekkelijk en stabiel rendement te verwachten en dat sluit aan het langetermijnbeleid van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Wij kopen zorgvastgoed op locaties waar een vraagoverschot is.

Ons concept is bedoeld voor welgestelde ouderen. Door de kleinschaligheid en de grote vraag zullen onze woningen snel verhuurd zijn en lijkt een wachtlijst onontkoombaar. Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag naar dit vastgoed toe.

Lees meer

Duurzame investering

Elke obligatie heeft een nominale waarde van € 1.000 en een couponrente van 7%. Uw inleg wordt aangewend voor aankoop, aanpassingen, operationele kosten, herinrichting en exploitatie van het aangekochte onroerend goed. Er is enorme vraag naar dit kwalitatieve hoogstaande woonzorgconcept.

Lees meer

Waarom deze uitgifte?

In de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant gaat Excellent Zorgvastgoed luxe en kleinschalige zorglocaties bij voorkeur landgoederen met een minimum van 20 tot 40 ruime suites realiseren voor kapitaalkrachtige en hulpbehoevende ouderen.
De aankoop, realisatie en het aanpassen van zorgvastgoed vraagt om kapitaal. Met de obligatielening betrekken wij onze deelnemers rechtstreeks bij onze investeringen en activiteiten.
EZG heeft besloten om een eerste emissie uit te schrijven. Er is veel belangstelling voor onze uitgifte. Lees meer over de voorwaarden in ons Informatie Memorandum.

Lees meer


Inschrijven voor de obligaties?


Hoe kan ik mij inschrijven?


  1. Ga naar het inschrijfformulier met de bovenstaande knop.
  2. Vul hier al uw gegevens in en geef aan dat u ons Informatie Memorandum heeft gelezen en begrijpt.
  3. Na het aanmaken van het contract ontvangt u deze binnen enkele minuten per e-mail.
  4. Na het online ondertekenen ontvangt u het ondertekende contract samen met een transactie bon van uw online ondertekening.
  5. U heeft daarna nog 14 dagen bedenktijd om het contract kosteloos te ontbinden.
  6. U verkrijgt uiteindelijk een betalingsverzoek van Stichting VISEO en maakt dan pas gelden over naar EZG.

Inschrijfformulier per post ontvangen? Neem dan nu telefonisch contact met ons op 0570-238283


Nieuws


April 2021 - Nieuwe bestuurder stichting Viseo
Inleiding Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) geeft u als deelnemer in de EZG obligatieleningen met dit document een nadere toelichting ten aanzien van de laatste ontwikkelingen, waarin de focus ligt op Stichting Viseo. Meer bepaald benoeming van eerder geïntroduceerde kandidaat als bestuurder, invulling van zijn werkzaamheden, uitblijven aanmelding vanuit obligatiehouders voor een vacature in Stichting Viseo en aankondiging vergadering van obligatiehouders. Benoeming kandidaat bestuurder In december hebben wij dhr. Th. A. Ringers geïntroduceerd als kandidaat bestuurder voor Stichting Viseo en een beroep gedaan op u als obligatiehouder om zich aan te melden als extra bestuurder van Stichting Viseo.Dhr. Ringers is voor onbepaalde tijd benoemd middels een gerechtelijke beschikking welke uiteindelijk per 25 maart 2021 is gegeven en openbaar is uitgesproken. Invulling werkzaamheden Alvorens dhr. Ringers officieel werd benoemd als bestuurder fungeerde hij al enige tijd als aanspreekpunt voor obligatiehouders, hij is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 tot 15:00 en middels relatiebeheer@ezvg.nl per e-mail.Nu dhr. Ringers is benoemd als bestuurder van Stichting Viseo kan hij officieel de belangen behartigen van u als obligatiehouder in de uitgegeven obligatieleningen door EZG. Zo is Stichting Viseo hypotheekhouder van de eerste hypotheekrechten op de aan EZG toebehorende onroerende zaken (objecten in Terwolde en Zutphen) die zijn verkregen als zekerheid voor terugbetaling aan u als obligatiehouder.Er vindt wekelijks overleg plaats tussen EZG en Stichting Viseo waarin ideeën worden aangedragen door beide partijen, EZG plannen nader uitgewerkte plannen presenteert aan Stichting Viseo waarmee eind 2023 de eerste obligatiehouders afgelost kunnen worden.Het leeuwendeel van de obligatiehouders heeft inmiddels telefonisch dan wel per e-mail contact gehad met dhr. Ringers en de officiele kennismaking zal plaatvinden tijdens de vergadering van obligatiehouders. Uitblijven invulling vacature Stichting ViseoIn voorgaand nieuwsbericht hebben wij een beroep gedaan op u als obligatiehouder om zich aan te melden voor openstaande vacatures binnen Stichting Viseo.Wij hebben verschillende reacties gehad van obligatiehouders die vanuit hun expertise bereidbaarheid hebben getoond om verbouwingen in bestaande objecten uit te voeren, echter hebben wij geen kandidaten getroffen voor invulling van vacatures in Stichting Viseo.Het bestuur van Stichting Viseo bestaat momenteel uit dhr. Ringers, echter belieft EZG dat het bestuur uit 3 personen bestaat voor invulling van verschillende bestuursfuncties zoals voorzitter, secretaris en penningmeester.Mocht aanmelding voor openstaande vacatures uitblijven vanuit obligatiehouders, dan gaat EZG op zoek naar invulling van vacatures door niet-obligatiehouders. Vergadering van obligatiehoudersStichting Viseo acht het wenselijk een vergadering van obligatiehouders te houden welke zal worden uitgeschreven door EZG. Gelet op het tijdelijke karakter van de Coronawet en haar hoedanigheid als raamwet lijkt een vergadering op afstand (digitaal middels ‘Zoom’ of ‘Teams’) in plaats van een fysieke bijeenkomst aannemelijk.Tot slot onderstaand de nieuwe contactgegevens van Stichting Viseo, waarmee u zich rechtstreeks kan richten tot de dhr. Ringers. Stichting Viseo Plotterweg 31 3821 BB Amersfoort Tel: 0570-238283 E-mail: info@stichtingviseo.nl
 Heeft u nog vragen?