EZG

Op 24 december 2021 is Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. in staat van faillissement verklaard. De heer mr. J.T. Stekelenburg is aangesteld als curator. Heeft u een vraag over het faillissement van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V., dan kunt u een e-mail sturen naar faillissement.ezg@nysingh.nl. De curator probeert uw vraag dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden.