Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Welkom bij EZG

Deelnemen in vastgoedobligaties en ontvang direct 7% rente per jaar

Direct inschrijven


Met het onderstaande formulier kunt u uw gegevens invullen, daarna ontvangt u direct van ons de obligatieovereenkomst die u direct online kunt ondertekenen. Hierna ontvangt u direct een bevestiging. De gelden maakt u pas over op het moment dat Stichting Viseo u het betalingsverzoek stuurt.


PersoonsgegevensContact gegevens

Vertegenwoordiger is

ObligatiesPrivacy voorwaarden
Waarom deelnemen in vastgoedobligaties?


Neem deel in vastgoedobligaties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) en ontvang 7% rente per jaar. De komende jaren wordt er een verder toenemend tekort aan zorgwoningen verwacht. Tot 2040 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek bovenop het huidige vraagoverschot een toename van de vraag naar kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed. De maatschappelijke relevantie voorziet in de behoefte van EZG om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door in zorgvastgoed te investeren, draagt EZG bij aan het vergrijzing klaar maken van Nederland. Kenmerken Obligatie:


Minimale deelname: € 10000,-

Vaste rente: 7% per jaar

Rentebetaling: per kwartaal

Aflossing: 100%

Emissiekosten: 0%


Rente berekenen?
Brochure aanvragen


Benieuwd naar onze obligaties? Vraag met het formulier hiernaast onze brochure aan.


Waarom investeren in obligaties van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds?


Deelnemen met een voorsprong

Zorgvastgoed met een kwalitatief hoogstaand woonzorgconcept en dat goed gelegen is, kent een vraagoverschot. Vastgoedobligaties horen thuis binnen ieders beleggingsportefeuille. Er valt een aantrekkelijk en stabiel rendement te verwachten en dat sluit aan het langetermijnbeleid van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Wij kopen zorgvastgoed op locaties waar een vraagoverschot is.

Ons concept is bedoeld voor welgestelde ouderen. Door de kleinschaligheid en de grote vraag zullen onze woningen snel verhuurd zijn en lijkt een wachtlijst onontkoombaar. Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag naar dit vastgoed toe.

Lees meer

Duurzame investering

Elke obligatie heeft een nominale waarde van € 1.000 en een couponrente van 7%. Uw inleg wordt aangewend voor aankoop, aanpassingen, operationele kosten, herinrichting en exploitatie van het aangekochte onroerend goed. Er is enorme vraag naar dit kwalitatieve hoogstaande woonzorgconcept.

Lees meer

Waarom deze uitgifte?

In de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant gaat Excellent Zorgvastgoed luxe en kleinschalige zorglocaties bij voorkeur landgoederen met een minimum van 20 tot 40 ruime suites realiseren voor kapitaalkrachtige en hulpbehoevende ouderen.
De aankoop, realisatie en het aanpassen van zorgvastgoed vraagt om kapitaal. Met de obligatielening betrekken wij onze deelnemers rechtstreeks bij onze investeringen en activiteiten.
EZG heeft besloten om een eerste emissie uit te schrijven. Er is veel belangstelling voor onze uitgifte. Lees meer over de voorwaarden in ons Informatie Memorandum.

Lees meer


Inschrijven voor de obligaties?


Hoe kan ik mij inschrijven?


  1. Ga naar het inschrijfformulier met de bovenstaande knop.
  2. Vul hier al uw gegevens in en geef aan dat u ons Informatie Memorandum heeft gelezen en begrijpt.
  3. Na het aanmaken van het contract ontvangt u deze binnen enkele minuten per e-mail.
  4. Na het online ondertekenen ontvangt u het ondertekende contract samen met een transactie bon van uw online ondertekening.
  5. U heeft daarna nog 14 dagen bedenktijd om het contract kosteloos te ontbinden.
  6. U verkrijgt uiteindelijk een betalingsverzoek van Stichting VISEO en maakt dan pas gelden over naar EZG.

Inschrijfformulier per post ontvangen? Neem dan nu telefonisch contact met ons op 0570-238283


Nieuws


Nieuwsbrief december 2019
Terugblik 2019 Excellent Zorgvastgoed garantiefonds B.V. ( EZG ) dankt onze investeerders hartelijk voor het gestelde vertrouwen. We kunnen terugblikken op een mooi en succesvol 2019, waarbij het eerste aangekochte zorgvastgoed project in het Gelderse Terwolde dit jaar gereed is gemaakt voor de exploitatie. De eerste obligatielening van 7 % is inmiddels volgeschreven voor een bedrag van € 4.990.000,-- Medio 2019 is het tweede vastgoed object aangekocht in Zutphen. Het bestaande gebouw is voorzien van een horecagelegenheid in de kelder, een restaurant op de begane grond en een groot aantal ruimtes op de eerste verdieping. Naast het bestaande gebouw is een kavel aangekocht met een reeds bestaande parkeerplaats. De kavel heeft als bouwbestemming een hotel. Uitgifte nieuwe 7 % obligatielening Voor de ontwikkeling van het hotel in Zutphen en andere toekomstige vastgoedprojecten hebben wij een nieuwe 7 % rente obligatielening uitgegeven. Wilt u deelnemen in onze vastgoedobligaties en direct 7 % rente ontvangen ? Schrijf dan direct in. Het aanbod is beperkt. De opbrengst van de nieuwe EZG obligatielening II zal worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van het lopende vastgoedproject in Zutphen en natuurlijk ook voor nieuw aan te kopen vastgoedprojecten. Voor meer informatie betreffende de volgeschreven EZG 7% obligatielening, dan wel de nieuwe uitgifte van de EZG II obligatielening kunt u zich zowel telefonisch als per e-mail richten aan ons team van adviseurs. Inschrijven wonen en zorg Ook kunt u zich aanmelden via onze site onder het kopje: inschrijven wonen en zorg. Inmiddels staan er al een heel aantal belangstellenden op onze lijst. Wij hebben er dan ook geen twijfel over dat ook dit project een succes gaat worden. Vooruitblik 2020 De interesse in kwalitatief Zorgvastgoed zal zich in 2020 ook verder positief ontwikkelen. De verwachting is dat deze vraag zal blijven toenemen tot aan 2040. De belangstelling om te beleggen in kwalitatief Zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers is daarom groot. De belangrijkste reden van deze ontwikkeling is de demografische verandering in Nederland en de daaraan gekoppelde behoefte aan zorg. Er is een groot tekort aan passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking. Naast de woonfaciliteiten zullen er ook revalidatie en hospice faciliteiten geboden worden. Aan deze behoefte in de markt geven wij ook in 2020 invulling met zowel de bestaande projecten als nieuw op te starten zorgvastgoed projecten. Zorgvastgoed is verder minder conjectuur gevoelig en het rendement van 7 % op de obligaties staat vast gedurende de looptijd en wordt zoals u weet per kwartaal uitgekeerd. Via onze site en natuurlijk ook de nieuwsbrieven zullen wij u ook op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen in 2020. Toetreding nieuwe bestuurder Met enige trots kunnen wij u mededelen dat vanwege de aanhoudende groei een operationeel bestuurder is toegetreden per 1 december 2019. Deze informatie is ook te vinden onder het kopje dagelijks bestuur op de website. Samenwerkingsverband Tevens is voor 2020 een externe zorgverlener aangetrokken die goed bij de te bieden dagelijkse zorgbehoefte past, voor onze zorglocaties. Slotwoord Voor u en uw dierbaren prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling toegewenst en voorspoed en geluk. Namens de directie wensen wij u een voorspoedig 2020 toe.
Nieuwsbrief maart 2019
Terugblik 2018 Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) kijkt terug op een mooi en succesvol 2018. Naast de verhuizing binnen Deventer hebben wij ons kernteam met een aantal ervaren krachten kunnen versterken en hebben we een aantal veelbelovende projecten in de pijplijn. Wij danken onze investeerders dan ook hartelijk voor het vertrouwen dat wij van hen kregen. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen. Ook werd een substantieel aantal transacties gerealiseerd door buitenlandse partijen. Vooruitblik 2019: Interesse in zorgvastgoed neemt toe Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed. De zorgvastgoedmarkt komt bij steeds meer beleggers in beeld als interessante beleggingscategorie. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers sterk toegenomen. Veel nieuwe partijen treden toe tot dit segment. De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de demografische ontwikkeling in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Investeren in zorgvastgoed is een aantrekkelijk alternatief met goede aanvangsrendementen. Daar komt bij dat zorgvastgoed minder gevoelig is voor economische trends. Ten slotte neemt het aanbod zorgvastgoed de komende jaren toe waardoor investeerders het beschikbare kapitaal naar verwachting ook aan kunnen wenden. Dit alles leidt tot een interessant risico-rendementsprofiel voor deze beleggingscategorie. De verwachte bruto aanvangsrendementen in 2019 zullen interessant zijn, afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed. Meer kwalitatief aanbod in 2019 In 2019 wordt een toenemend aanbod van kwalitatief zorgvastgoed verwacht. De nieuwbouwproductie in dit segment neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving vindt er een verschuiving plaats van het eigendom. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector, waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken. Zorginstellingen kunnen de vrijkomende liquiditeit aanwenden voor de kerntaak: het leveren van goede zorg. EZG zal via haar eerste projecten die in 2019 operationeel zullen zijn, vastgoed ter beschikking hebben waar deze zorg geleverd kan gaan worden. Sterk groeiende vraag naar zorgvastgoed vanuit de gebruiker Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,3% en in 2030 17,6%. Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor moeten op lokaal niveau plannen worden gemaakt. EZG tracht via haar projecten een invulling te geven aan deze behoefte uit de markt. Project Terwolde Wij zijn zeer verheugd en trots onze eerste zorgvastgoed aankoop met u te kunnen delen. Dit project in het Gelderse Terwolde, nabij Deventer zal 12 luxe wooneenheden met eigen badkamers gaan herbergen. Het is mogelijk om gemeubileerd of ongemeubileerd te huren, zodat de mogelijkheid er is voor de bewoners zich te omringen met hun eigen vertrouwde spullen. De bewoners, die wij vanaf juni 2019, na een ingrijpende verbouwing een nieuw thuis kunnen gaan bieden, hebben een dementie indicatie in de categorie 4-6. Naast de woon faciliteiten zullen er ook revalidatie en hospice faciliteiten onderdeel gaan uitmaken van deze nieuwe zorglocatie. Mocht u belangstelling hebben voor u zelf of een familielid om bij ons in Terwolde te komen wonen, kunt u zich aanmelden via onze site onder het kopje: inschrijven wonen en zorg. Inmiddels staan er al een heel aantal geïnteresseerden op onze lijst. Wij hebben er dan ook geen twijfel over dat dit project een succes gaat worden. Via onze site en nieuwsbrieven zullen wij u de komende periode op de hoogte houden van de verbouwing en verdere ontwikkelingen. Zorgmanager Onder andere ten behoeve van ons project in Terwolde zijn in gesprek met een externe zorgmanager. Zij heeft 25 jaar ervaring binnen de zorg en met onze doelgroep. Vanaf 1 juni 2019 zal zij fulltime betrokken zijn bij onze projecten. Nu is zij, in deeltijd betrokken bij de planning, verbouwing, oplevering en opstart.


Heeft u nog vragen?