Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Nieuws


Nieuws artikelen


Nieuwsbrief december 2019
Terugblik 2019 Excellent Zorgvastgoed garantiefonds B.V. ( EZG ) dankt onze investeerders hartelijk voor het gestelde vertrouwen. We kunnen terugblikken op een mooi en succesvol 2019, waarbij het eerste aangekochte zorgvastgoed project in het Gelderse Terwolde dit jaar gereed is gemaakt voor de exploitatie. De eerste obligatielening van 7 % is inmiddels volgeschreven voor een bedrag van € 4.990.000,-- Medio 2019 is het tweede vastgoed object aangekocht in Zutphen. Het bestaande gebouw is voorzien van een horecagelegenheid in de kelder, een restaurant op de begane grond en een groot aantal ruimtes op de eerste verdieping. Naast het bestaande gebouw is een kavel aangekocht met een reeds bestaande parkeerplaats. De kavel heeft als bouwbestemming een hotel. Uitgifte nieuwe 7 % obligatielening Voor de ontwikkeling van het hotel in Zutphen en andere toekomstige vastgoedprojecten hebben wij een nieuwe 7 % rente obligatielening uitgegeven. Wilt u deelnemen in onze vastgoedobligaties en direct 7 % rente ontvangen ? Schrijf dan direct in. Het aanbod is beperkt. De opbrengst van de nieuwe EZG obligatielening II zal worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van het lopende vastgoedproject in Zutphen en natuurlijk ook voor nieuw aan te kopen vastgoedprojecten. Voor meer informatie betreffende de volgeschreven EZG 7% obligatielening, dan wel de nieuwe uitgifte van de EZG II obligatielening kunt u zich zowel telefonisch als per e-mail richten aan ons team van adviseurs. Inschrijven wonen en zorg Ook kunt u zich aanmelden via onze site onder het kopje: inschrijven wonen en zorg. Inmiddels staan er al een heel aantal belangstellenden op onze lijst. Wij hebben er dan ook geen twijfel over dat ook dit project een succes gaat worden. Vooruitblik 2020 De interesse in kwalitatief Zorgvastgoed zal zich in 2020 ook verder positief ontwikkelen. De verwachting is dat deze vraag zal blijven toenemen tot aan 2040. De belangstelling om te beleggen in kwalitatief Zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers is daarom groot. De belangrijkste reden van deze ontwikkeling is de demografische verandering in Nederland en de daaraan gekoppelde behoefte aan zorg. Er is een groot tekort aan passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking. Naast de woonfaciliteiten zullen er ook revalidatie en hospice faciliteiten geboden worden. Aan deze behoefte in de markt geven wij ook in 2020 invulling met zowel de bestaande projecten als nieuw op te starten zorgvastgoed projecten. Zorgvastgoed is verder minder conjectuur gevoelig en het rendement van 7 % op de obligaties staat vast gedurende de looptijd en wordt zoals u weet per kwartaal uitgekeerd. Via onze site en natuurlijk ook de nieuwsbrieven zullen wij u ook op de hoogte houden over verdere ontwikkelingen in 2020. Toetreding nieuwe bestuurder Met enige trots kunnen wij u mededelen dat vanwege de aanhoudende groei een operationeel bestuurder is toegetreden per 1 december 2019. Deze informatie is ook te vinden onder het kopje dagelijks bestuur op de website. Samenwerkingsverband Tevens is voor 2020 een externe zorgverlener aangetrokken die goed bij de te bieden dagelijkse zorgbehoefte past, voor onze zorglocaties. Slotwoord Voor u en uw dierbaren prettige feestdagen en een mooie jaarwisseling toegewenst en voorspoed en geluk. Namens de directie wensen wij u een voorspoedig 2020 toe.
Nieuwsbrief maart 2019
Terugblik 2018 Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) kijkt terug op een mooi en succesvol 2018. Naast de verhuizing binnen Deventer hebben wij ons kernteam met een aantal ervaren krachten kunnen versterken en hebben we een aantal veelbelovende projecten in de pijplijn. Wij danken onze investeerders dan ook hartelijk voor het vertrouwen dat wij van hen kregen. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen. Ook werd een substantieel aantal transacties gerealiseerd door buitenlandse partijen. Vooruitblik 2019: Interesse in zorgvastgoed neemt toe Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed. De zorgvastgoedmarkt komt bij steeds meer beleggers in beeld als interessante beleggingscategorie. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers sterk toegenomen. Veel nieuwe partijen treden toe tot dit segment. De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de demografische ontwikkeling in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Investeren in zorgvastgoed is een aantrekkelijk alternatief met goede aanvangsrendementen. Daar komt bij dat zorgvastgoed minder gevoelig is voor economische trends. Ten slotte neemt het aanbod zorgvastgoed de komende jaren toe waardoor investeerders het beschikbare kapitaal naar verwachting ook aan kunnen wenden. Dit alles leidt tot een interessant risico-rendementsprofiel voor deze beleggingscategorie. De verwachte bruto aanvangsrendementen in 2019 zullen interessant zijn, afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed. Meer kwalitatief aanbod in 2019 In 2019 wordt een toenemend aanbod van kwalitatief zorgvastgoed verwacht. De nieuwbouwproductie in dit segment neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving vindt er een verschuiving plaats van het eigendom. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector, waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken. Zorginstellingen kunnen de vrijkomende liquiditeit aanwenden voor de kerntaak: het leveren van goede zorg. EZG zal via haar eerste projecten die in 2019 operationeel zullen zijn, vastgoed ter beschikking hebben waar deze zorg geleverd kan gaan worden. Sterk groeiende vraag naar zorgvastgoed vanuit de gebruiker Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,3% en in 2030 17,6%. Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor moeten op lokaal niveau plannen worden gemaakt. EZG tracht via haar projecten een invulling te geven aan deze behoefte uit de markt. Project Terwolde Wij zijn zeer verheugd en trots onze eerste zorgvastgoed aankoop met u te kunnen delen. Dit project in het Gelderse Terwolde, nabij Deventer zal 12 luxe wooneenheden met eigen badkamers gaan herbergen. Het is mogelijk om gemeubileerd of ongemeubileerd te huren, zodat de mogelijkheid er is voor de bewoners zich te omringen met hun eigen vertrouwde spullen. De bewoners, die wij vanaf juni 2019, na een ingrijpende verbouwing een nieuw thuis kunnen gaan bieden, hebben een dementie indicatie in de categorie 4-6. Naast de woon faciliteiten zullen er ook revalidatie en hospice faciliteiten onderdeel gaan uitmaken van deze nieuwe zorglocatie. Mocht u belangstelling hebben voor u zelf of een familielid om bij ons in Terwolde te komen wonen, kunt u zich aanmelden via onze site onder het kopje: inschrijven wonen en zorg. Inmiddels staan er al een heel aantal geïnteresseerden op onze lijst. Wij hebben er dan ook geen twijfel over dat dit project een succes gaat worden. Via onze site en nieuwsbrieven zullen wij u de komende periode op de hoogte houden van de verbouwing en verdere ontwikkelingen. Zorgmanager Onder andere ten behoeve van ons project in Terwolde zijn in gesprek met een externe zorgmanager. Zij heeft 25 jaar ervaring binnen de zorg en met onze doelgroep. Vanaf 1 juni 2019 zal zij fulltime betrokken zijn bij onze projecten. Nu is zij, in deeltijd betrokken bij de planning, verbouwing, oplevering en opstart.
Helft van alle (nieuwbouw)panden in Nederland komt in handen van investeerders.
Eén op de vijf woningen, appartementen of bedrijfspanden die vandaag de dag te koop staan, worden niet langer gekocht om zelf in te wonen of kantoor te houden maar om te verhuren. Dat is ongekende verschuiving , en betekent vooral dat de Nederlandse vastgoedmarkt meer en meer wordt ingenomen door (particuliere) investeerders. Bij nieuwbouw ligt dat percentage zelfs nog een stuk hoger , ruim de helft van alle nieuwbouwpanden wordt vandaag aangekocht door investeerders. En de interesse wordt er niet minder op, één op de vijf Nederlanders zegt in de toekomst zeker in vastgoed te willen investeren. Meer dan ooit is de Nederlandse vastgoedmarkt er één van investeerders. Steeds meer Nederlanders kopen vastgoed als investering. En dan hebben we het niet over beleggingen via vastgoed bedrijven. Maar wel over (de klassieke) investeringen in woningen, appartementen, kantoorgebouwen enz. Vijftig procent van de nieuwbouwpanden die op de markt gaan komen zitten zo in de portefeuille van een vastgoedinvesteerder. Een tiental jaar geleden was dat nog maar zo’n kleine 7 ½ procent. En over de hele Nederlandse vastgoedmarkt . Dus niet alleen bij nieuwbouw maar ook bestaand vastgoed, zijn één op de vijf panden eigendom geworden van diezelfde groep investeerders. Dat betekent dat we in Nederland meer en meer een vastgoedmarkt krijgen zoals in Engeland , Frankrijk , Belgie en Duitsland, waar de verhouding tussen de eigenaren en private huurders al op 40/60 % zit. Tot vandaag was onze markt er vooral een van eigenaars. Mensen die een pand kochten om er zelf in te gaan wonen. Dat is flink aan het veranderen , waardoor we een grotere huurdersmarkt zullen krijgen. Momenteel is bijvoorbeeld zorgvastgoed een uitstekende investering gebleken. Zeker gezien dat er alleen al in 2017 voor ruim 700 miljoen is aangekocht. En de zeer goede rendementen die dat oplevert. Beleggen in vastgoed is een zeer goede investering gebleken. Waarbij al gauw een rendement behaald kan worden van 7% per jaar. Dan te bedenken dat de banken 0% geven , blijkt dat geen slechte investering te zijn. Alleen al over 2018 zal de aankoop van vastgoed stijgen over de 800 miljoen. Ondanks de populariteit om te investeren in vastgoed is er te weinig informatieverstrekking, zo stelt de directie van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds Bv . Internet is de grootste informatiebron voor mensen die interesse hebben om vastgoed aan te kopen. Maar vertellen ook dat ze online niet voldoende inlichtingen kunnen verkrijgen wanneer ze willen beleggen in vastgoed. De benodigde informatie is vaak niet te vinden of is in veel gevallen onvolledig. De directie van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds BV pleiten dan ook voor meer transparantie. Want bij investeren moet je goed weten wat je doet.
Onze ouderen en ouderenzorg komen vaak negatief in het nieuws, onterecht.
Onze ouderen en ouderenzorg komen vaak negatief in het nieuws. Onterecht, schrijft Moermans Directeur van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds BV. Steeds meer ouderen kiezen ervoor om niet in een regulier verzorgingstehuis te gaan wonen. Maar kiezen voor een kleinschalige zorginstelling. We moeten dus volop inzetten op een terugkeer van de vroegere bejaarden tehuizen, in samenwerking met een goed gecoördineerde samenwerking met goede en betrouwbare zorgleveranciers. Die onder scherp toezicht komende te staan van de regering. Tegen 2040 zijn ruim 4 miljoen Nederlanders ouder dan 70 jaar. We leven steeds langer. Na de pensioengerechtigde leeftijd staan ons steeds meer gezonde jaren te wachten. En toch is het beeld dat we ophangen over onze ouderen en de ouderenzorg veelal negatief en schrikwekkend. Denk misstanden in de ouderenzorg, mishandelingen, uitbuiting, pyjama dagen enz. . Terecht, de rotte appels moeten eruit, maar de commerciële zorginstellingen daar op aanpakken is zeer kort door de bocht. Bovendien: ouderenzorg is véél meer dan een verzorgingstehuis of senioren die verblijven in een woonzorgcentrum. Ons ouderenbeleid is véél meer dan ouderenzorg. Lang niet al onze ouderen zijn zorgbehoevend en aangewezen op hulp van derden. Wie kent er nu geen echtpaar waarvan er één dementie heeft. Het belang van deze achtparen moet voor opstaan. En juiste deze groep mensen moeten met hulp samen een huishouding kunnen voeren. Want nu word de diagnose gesteld dementie, en dan moeten ze direct uit huis. Dat kan en mogen we niet laten gebeuren. Juist deze grote groep ouderen hebben voor onze welvaart gezorgd. Die hebben Nederland groot gemaakt en er voor gezorgd dat wij nu eigenlijk een heel rijk leven hebben. Het moet nu gaan over alle gewone aspecten van het leven die onze groeiende groep ouderen aangaan zoals goede zorg, ziekte,en een warme leef omgeving. Want uiteraard zijn er specifieke ouderdomskwaaltjes/zorgen en we moeten daar rekening mee houden. Wij worden dagelijks geconfronteerd met ouderen die sociaal geïsoleerd en in totale eenzaamheid door het leven gingen. Het is dan ook van groot belang dat we de komende jaren vol inzetten op een gecoördineerd gezondheid beleid. En we ons gaan inzetten op ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden en de versterking van een goed sociaal plan rond deze groep mensen. Thuiszorg moet centraal staan bij de ouderen Wij pleiten voor een grote verandering van onze focus. 8 op de 10 ouderen wil de liefste zolang mogelijk thuis en ook zolang en zo goed mogelijk thuis verzorgd worden. Deze ommezwaai zorgt ervoor dat we onze aandacht moeten verleggen van de residentiële instellingen naar de thuissituatie, met meer middelen en ondersteuning voor zelfzorg, woningaanpassing, mantelzorg, gezinszorg, thuisverpleegkunde, eerste lijn... De steeds groter worden de groep mantelzorgers, verdienen erkenning en ondersteuning, bijvoorbeeld via de verdere uitwerking van bescherming van hun sociale rechten (pensioenopbouw), maar ook via verdere uitbouw van oppashulp, nachtopvang, nachtzorg. Niet alleen de focus, daarmee ook de financiering van de zorg moet anders. Die kan efficiënter, transparanter en met meer inspraak van de ouderen zelf. Daarom pleiten wij voor meer, persoonsgerichte financiering, naar analogie met de financiering van personen met dementie of eender welke beperking. Na een objectieve screening krijgt iedere oudere een score waaraan een individueel zorgbudget wordt gekoppeld, ongeacht of de patiënt thuisblijft of in zorginstelling verblijft. Wat inhoud dat onze oudere dus zelf kan kiezen welke en waar ze hun erkende zorg inkopen. Wie thuis wil blijven maar zorgbehoevend is zullen we daarmee blijven ondersteunen, misschien zelfs meer dan we ooit hebben gedaan. Dat betekent meer geld naar de zorg aan het bed, de zorg van en voor mensen, minder naar dure locaties en minder geld naar dure managers en naar structuren
Investeren in zorgvastgoed geeft een goed rendement voor beleggers.
Vorig jaar werd er een recordbedrag geïnvesteerd in zorgvastgoed: ruim 700 miljoen euro, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van dat jaar ervoor. Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in Exclusieve villa’s en landgoederen.
Maar ook nieuwbouw is zeer interessant. Dat constateren de vastgoedspecialisten van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds op basis van hun eigen onderzoek. Naar verwachting zal het aantal investeringen in zorgvastgoed in 2018 verder toenemen. Voor dit jaar geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan 2.5 miljard euro beschikbaar te hebben om te investeren in zorgvastgoed. Het afgelopen jaar is volgens Moermans CEO van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse Fondsen en beleggers waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen.
Ook de grote banken en verzekeringsmaatschappijen stappen mee in deze investeringen, en wat opvalt, is dat ook grote banken uit het buitenland hun interesse tonen. Nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest voor zorgvastgoed Volgens Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds is er nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest op de Nederlandse (zorg)vastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed en zorgvastgoed komst steeds meer in beeld als een interessante beleggingscategorie. De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de vergrijzing in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Zorgvastgoed is minder gevoelig voor economische trends. Voor 2018 geven beleggers aan in totaal 2.5 miljard euro beschikbaar te hebben. Vooral Nederlandse institutionele beleggers (ruim 900 miljoen euro) en buitenlandse beleggers (circa 1,1 miljard euro) hebben een groot volume beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed. Het overige deel zal naar verwachting door private investeerders worden geïnvesteerd. Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur voornamelijk uit naar extramuraal zorgvastgoed, gevolgd door zorgwoningen en instellingen met lichte of zware zorg en gezondheidscentra. Beleggers vooral geïnteresseerd in Zorgvastgoed Beleggers geven aan vooral geïnteresseerd te zijn in zorgvastgoedontwikkelingen. De nieuwbouwproductie van zorgvastgoed voor dementerende ouderen neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving ontstaan er kansen voor beleggers. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector ,Waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken, constateert Moermans CEO van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds . Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,5 % en in 2030 17,5 %. Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens ,volgens Jan Robert Nicolaas, CEO bij Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig wonen en een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor heeft Excellent Zorgvastgoed de oplossing.
Zorgvastgoed in Nederland word steeds belangrijker.
Zorgvastgoed krijgt een steeds prominentere rol in Nederland. De doelstelling van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. is het realiseren van unieke kleinschalige zorglocaties waarbij er wordt ingezet op comfort en luxe. En het belangrijkste , de beste zorg die een oudere zich kan wensen. Onze doelgroep van huurders bestaat uit: kapitaalkrachtige ouderen en samenwonende stellen die een echt thuis krijgen. Ons concept en filosofie is het centraal stellen van de zorgbehoevende/bewoner en de zorginstelling. Door onze betrokkenheid bij het vastgoedvraagstuk kunnen zorgexploitanten zich focussen op hun kernactiviteiten, het verlenen van goede zorg. Wij bieden hun personeel een passend ingerichte en prettige werkomgeving met ons vastgoed. Het zorgvastgoed en de locaties Naast uniek vastgoed selecteren wij locaties waar mensen naast optimale zorg ook luxe en comfort kunnen verwachten. Zo moet u denken aan zeer fraaie ruime suites, kleinschaliger en van alle gemakken en comfort voorzien. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant genieten in de eerste fase onze voorkeur. Het concept zal landelijke worden uitgerold. Het gaat hierbij om exclusief zorgvastgoed met een zeer hoog kwalitatief woonzorg concept. Onze criteria in combinatie met de goed gelegen locaties zijn een garantie voor succes. Sociale aspect gecombineerd met rendement De initiatiefnemers van het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. hebben een vastgoedfonds op de markt gebracht dat diverse elementen waaronder maatschappelijk, betrokkenheid en sociaal gecombineerd worden met zekerheid en een goed rendement aan investeerders! Landelijk hebben we te maken met een groot tekort aan zorglocaties. Sterker nog; de komende jaren wordt er een verder toenemend tekort aan zorgwoningen verwacht. Tot 2040 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek bovenop het huidige vraagoverschot een toename van de vraag naar kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed. De maatschappelijke relevantie voorziet in de behoefte van Excellent Zorgvastgoed om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door in zorgvastgoed te investeren, draagt Excellent Zorgvastgoed bij aan het vergrijzing klaar maken van Nederland. Veel argumenten om mee te investeren in Zorgvastgoed Zorgvastgoed met een kwalitatief hoogstaand woon/zorgconcept en dat goed gelegen is, kent een vraagoverschot. Zorgvastgoed hoort thuis binnen ieders beleggingsportefeuille. Er valt een aantrekkelijk en stabiel rendement te verwachten en dat sluit aan het langetermijnbeleid van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Wij kopen zorgvastgoed op de meest gewilde locaties waar nu al wachtlijsten zijn. Ons concept is bedoeld voor de kapitaalkrachtige ouderen . Door de kleinschaligheid en de grote vraag zullen onze woningen snel verhuurd zijn en lijkt een wachtlijst onontkoombaar. Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag van dit vastgoed toe, maar de zorginstellingen worstelen met het financieringsvraagstuk. Zorgexploitatie en Zorgvastgoed Een gezonde zorgexploitatie en vastgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij kent de zorg uitgebreide, specifieke en complexe vergoedingssystemen. Tegelijkertijd verandert de vigerende regelgeving continue. Dit gecombineerd met het idealisme van de meeste zorgondernemers maakt dat de belegger van vastgoed met vele vragen zit. Denkt u aan beleggen in zorgvastgoed? Beleggen in zorgvastgoed betekent investeren met rendement én het heeft een grote maatschappelijke relevantie. Excellent Zorgvastgoed beschikt over een grote database met huurders, kopers en verkopers en weet welk vastgoed geschikt is of gemaakt kan worden voor welke vorm van zorg. Onze filosofie sluit aan bij de goede perspectieven voor investeringen in zorgvastgoed en de stijgende lijn in stabiliteit van zorginstellingen. Zorgvastgoed met een kwalitatief hoogstaand woon/zorgconcept en dat goed gelegen is kent een vraagoverschot in Nederland. Excellent Zorgvastgoed ziet de noodzaak hiervan en draagt bij aan de oplossing. Kortom redenen genoeg om te beleggen in Nederlands zorgvastgoed.
Investeren in luxe & zorg voor de toekomst van onze ouderen.
‘Celebrate your retirement’-concept voor comfortabel zorgvastgoed met interessant rendement voor investeerders. Deventer. Het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds zal de komende jaren investeren in zorgvastgoed in Nederland. Het fonds investeert daarmee met maatschappelijke relevantie, terwijl het een aantrekkelijk rendement oplevert voor de investeerders. Via een gedekte obligatielening tegen een vaste rente investeren zij in comfortabele woonruimte voor hulpbehoevende ouderen. “Investeerders helpen de aanstaande vergrijzing in Nederland het hoofd te bieden, door te investeren in ons zorgvastgoed. Tot 2060 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek bovenop het huidige vraagoverschot een toename van de vraag naar hoogstaand zorgvastgoed. Gezien het huidige tekort moeten er snel meer initiatieven bijkomen om Nederland klaar te maken voor de vergrijzing die er zal plaatsvinden,” aldus J.R. Nicolaas (Investment consultant) en M. Moermans (Directeur) van het Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Beiden maatschappelijk zeer betrokken bij de steeds grotere groep ouderen die ons land telt. Investeren met maatschappelijke relevantie is daardoor erg belangrijk. Investeerders investeren met maatschappelijke relevantie in het Celebrate your retirement-concept. Het fonds selecteert uniek vastgoed op locaties waar ouderen comfort en eerste klasse zorg kunnen verwachten. Zij kunnen rekenen op fraaie kamers op kleinschalige locaties, voorzien van alle gemakken. Ondertussen levert de investering investeerders een gedekte obligatielening met een vast rendement op. Het fonds zal zorgvastgoed aankopen op locaties in Nederland waar nu al wachtlijsten bestaan. Op die manier kunnen investeerders helpen de aanstaande vergrijzing het hoofd te bieden, terwijl ze ondertussen kunnen rekenen op een interessant rendement. Ouderen krijgen daarmee een comfortabele plek om van hun oude dag te genieten, dankzij het geld dat investeerders daarvoor beschikbaar maken. . Dit moet interessante investeringsmogelijkheden combineren met maatschappelijke relevantie.
Benieuwd wat de verschillen tussen aandelen en obligaties precies zijn?
Veel mensen denken dat een aandeel en een obligaties hetzelfde zijn en gebruiken beide termen door elkaar. Echter, een aandeel is iets heel anders dan een obligatie en deze beide termen mogen dan ook zeker niet met elkaar verward worden. Bent u benieuwd wat de verschillen tussen aandelen en een obligaties precies zijn? Lees dan dit artikel van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds over aandelen, obligaties en de verschillen tussen beide vormen van beleggen. Wat zijn aandelen? Een aandeel is in feite gewoon een bewijs van deelname in een bedrijf. Heb je een aandeel of ben je van plan er één aan te kopen , dan betekent dit dat je voor een deel mede-eigenaar bent/word van een bedrijf. Hoe meer aandelen u heeft, hoe groter uw aandeel in het betreffende bedrijf is. Heeft u een eigen bedrijf en heeft u 100 procent van de aandelen, dan bent u voor 100 procent eigenaar. Heeft u aandelen van een bedrijf van iemand anders en betreffen uw aandelen 30 procent van de totale aandelen, dan bent u in feite voor 30 procent eigenaar van het betreffende bedrijf. U kunt aandelen eenvoudig kopen, zowel voor kleine bedrijven als voor grote, internationale bedrijven. Wat zijn obligaties? Als je geld belegt door middel van aankoop van obligaties, leen je in feite geld uit aan een onderneming of andere instantie. Deze vorm van leningen worden bijvoorbeeld vaak aangeboden door de overheid, wat betekent dat je als belegger geld kan verdienen door geld uit te lenen aan de Staat. Als je een obligatie verkoopt, ben je niet voor een deel eigenaar van het betreffende bedrijf of de betreffende instantie. Het enige wat je namelijk doet, is een rendement opstrijken door het uitlenen van jouw kapitaal. Wat zijn nu de verschillen tussen aandelen en obligaties? Er zijn enkele belangrijke verschillen te ontdekken tussen aandelen en leningen aan bedrijven of overheden. 1. Dividend of Rente ? Het eerste verschil tussen aandelen en obligaties is het feit dat je met een aandeel geld verdient door winstuitkeringen te krijgen en bij verkoop van het aandeel(indien het gestegen is). De winstuitkeringen worden ook wel dividend genoemd. Leen je geld uit aan bedrijven of overheden, dan krijg je geen winstuitkering of dividend. Bij een obligatie verdien je namelijk geld door middel van een vast of variabel rentepercentage, dat als beloning voor het uitlenen van jouw kapitaal wordt uitgekeerd. 2. Eigendom Een ander verschil tussen aandelen en leningen aan bedrijven en overheden, is dat je bij aandelen eigenaar wordt van het bedrijf en bij een obligatie niet. 3. Risico Er is ook een verschil in het risico van beleggen in aandelen en het risico van beleggen in obligaties. Zo hebben obligaties een veel lager risico, dit omdat obligaties voor de aandeelhouders worden terugbetaald indien het bedrijf failliet gaat. Bij staatsobligaties is dit risico vaak zelfs bijna minimaal. Echter zijn er ook andere voorbeelden . Denk bijvoorbeeld maar een Griekenland, Portugal en Italië ten tijde van de crisis. Heb je echter een aandeel in een bedrijf, dan sta werkelijk als laatste op de lijst van schuldeisers om jouw geld terug te krijgen. Maar theoretisch gezien loop je met een aandeel altijd het risico dat er geen geld meer over is om aan jou uit te betalen bij een faillissement. Welke risico's zijn er verbonden aan obligaties? 4. Rendement Omwille van het risicoverschil zal over het algemeen het te verwachten rendement lager zijn bij obligaties dan bij aandelen. Wil je zo min mogelijk risico lopen bij beleggen, dan is het verstrekken van een lening middels aankoop van obligaties over het algemeen interessanter dan het kopen van een deel van een bedrijf. En per slot van rekening , willen we op onze oude dag toch ook kunnen blijven genieten. Daarom kan het voor u interessant zijn obligaties aan te kopen.