Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Nieuws


Investeren in zorgvastgoed geeft een goed rendement voor beleggers.


Vorig jaar werd er een recordbedrag geïnvesteerd in zorgvastgoed: ruim 700 miljoen euro, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van dat jaar ervoor. Beleggers zijn vooral geïnteresseerd in Exclusieve villa’s en landgoederen.

Maar ook nieuwbouw is zeer interessant.

Dat constateren de vastgoedspecialisten van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds op basis van hun eigen onderzoek. Naar verwachting zal het aantal investeringen in zorgvastgoed in 2018 verder toenemen. Voor dit jaar geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan 2.5 miljard euro beschikbaar te hebben om te investeren in zorgvastgoed.
Het afgelopen jaar is volgens Moermans CEO van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse Fondsen en beleggers waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen.

Ook de grote banken en verzekeringsmaatschappijen stappen mee in deze investeringen, en wat opvalt, is dat ook grote banken uit het buitenland hun interesse tonen.

Nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest voor zorgvastgoed
Volgens Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds is er nog nooit zoveel geld beschikbaar geweest op de Nederlandse (zorg)vastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed en zorgvastgoed komst steeds meer in beeld als een interessante beleggingscategorie.
De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de vergrijzing in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Zorgvastgoed is minder gevoelig voor economische trends. Voor 2018 geven beleggers aan in totaal 2.5 miljard euro beschikbaar te hebben. Vooral Nederlandse institutionele beleggers (ruim 900 miljoen euro) en buitenlandse beleggers (circa 1,1 miljard euro) hebben een groot volume beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed.
Het overige deel zal naar verwachting door private investeerders worden geïnvesteerd. Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur voornamelijk uit naar extramuraal zorgvastgoed, gevolgd door zorgwoningen en instellingen met lichte of zware zorg en gezondheidscentra.

Beleggers vooral geïnteresseerd in Zorgvastgoed
Beleggers geven aan vooral geïnteresseerd te zijn in zorgvastgoedontwikkelingen. De nieuwbouwproductie van zorgvastgoed voor dementerende ouderen neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen.
Door wijzigingen in de wet- en regelgeving ontstaan er kansen voor beleggers. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector ,Waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken, constateert Moermans CEO van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds .
Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,5 % en in 2030 17,5 %.
Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens ,volgens Jan Robert Nicolaas, CEO bij Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig wonen en een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor heeft Excellent Zorgvastgoed de oplossing.