Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Nieuws


Nieuwsbrief maart 2019


Terugblik 2018
Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) kijkt terug op een mooi en succesvol 2018. Naast de verhuizing binnen Deventer hebben wij ons kernteam met een aantal ervaren krachten kunnen versterken en hebben we een aantal veelbelovende projecten in de pijplijn. Wij danken onze investeerders dan ook hartelijk voor het vertrouwen dat wij van hen kregen.
Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen. Ook werd een substantieel aantal transacties gerealiseerd door buitenlandse partijen.

Vooruitblik 2019: Interesse in zorgvastgoed neemt toe
Er is nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest op de Nederlandse zorgvastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed. De zorgvastgoedmarkt komt bij steeds meer beleggers in beeld als interessante beleggingscategorie. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers sterk toegenomen. Veel nieuwe partijen treden toe tot dit segment. De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de demografische ontwikkeling in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Investeren in zorgvastgoed is een aantrekkelijk alternatief met goede aanvangsrendementen. Daar komt bij dat zorgvastgoed minder gevoelig is voor economische trends. Ten slotte neemt het aanbod zorgvastgoed de komende jaren toe waardoor investeerders het beschikbare kapitaal naar verwachting ook aan kunnen wenden. Dit alles leidt tot een interessant risico-rendementsprofiel voor deze beleggingscategorie. De verwachte bruto aanvangsrendementen in 2019 zullen interessant zijn, afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed.

Meer kwalitatief aanbod in 2019
In 2019 wordt een toenemend aanbod van kwalitatief zorgvastgoed verwacht. De nieuwbouwproductie in dit segment neemt toe. Daarnaast zal ook meer bestaand zorgvastgoed op de markt komen van voornamelijk corporaties en zorginstellingen. Door wijzigingen in de wet- en regelgeving vindt er een verschuiving plaats van het eigendom. Corporaties richten zich meer op seniorenhuisvesting in het gereguleerde segment binnen de kernregio en kijken steeds vaker naar mogelijkheden om het zorgvastgoed buiten de regio af te stoten. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met diverse stelselwijzigingen in de sector, waardoor zij in toenemende mate overwegen het zorgvastgoed van de balans te halen en samenwerking met een belegger op te zoeken. Zorginstellingen kunnen de vrijkomende liquiditeit aanwenden voor de kerntaak: het leveren van goede zorg.
EZG zal via haar eerste projecten die in 2019 operationeel zullen zijn, vastgoed ter beschikking hebben waar deze zorg geleverd kan gaan worden.

Sterk groeiende vraag naar zorgvastgoed vanuit de gebruiker
Het aantal huishoudens in Nederland neemt de komende jaren aanzienlijk toe. Zowel absoluut als relatief neemt het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder het sterkst toe. In de periode 2018-2030 gaat het om een toename van ruim een half miljoen huishoudens. In 2018 bedraagt het aandeel 75-plus huishoudens 12,3% en in 2030 17,6%. Het betreft voornamelijk eenpersoonshuishoudens. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Ook vanwege de extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer zelfstandig wonen. Van belang is dat dat er passende huisvesting voor ouderen met een mobiliteitsbeperking komt. Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Hiervoor moeten op lokaal niveau plannen worden gemaakt. EZG tracht via haar projecten een invulling te geven aan deze behoefte uit de markt.

Project Terwolde
Wij zijn zeer verheugd en trots onze eerste zorgvastgoed aankoop met u te kunnen delen. Dit project in het Gelderse Terwolde, nabij Deventer zal 12 luxe wooneenheden met eigen badkamers gaan herbergen. Het is mogelijk om gemeubileerd of ongemeubileerd te huren, zodat de mogelijkheid er is voor de bewoners zich te omringen met hun eigen vertrouwde spullen. De bewoners, die wij vanaf juni 2019, na een ingrijpende verbouwing een nieuw thuis kunnen gaan bieden, hebben een dementie indicatie in de categorie 4-6. Naast de woon faciliteiten zullen er ook revalidatie en hospice faciliteiten onderdeel gaan uitmaken van deze nieuwe zorglocatie.
Mocht u belangstelling hebben voor u zelf of een familielid om bij ons in Terwolde te komen wonen, kunt u zich aanmelden via onze site onder het kopje: inschrijven wonen en zorg. Inmiddels staan er al een heel aantal geïnteresseerden op onze lijst. Wij hebben er dan ook geen twijfel over dat dit project een succes gaat worden. Via onze site en nieuwsbrieven zullen wij u de komende periode op de hoogte houden van de verbouwing en verdere ontwikkelingen.

Zorgmanager
Onder andere ten behoeve van ons project in Terwolde zijn in gesprek met een externe zorgmanager. Zij heeft 25 jaar ervaring binnen de zorg en met onze doelgroep. Vanaf 1 juni 2019 zal zij fulltime betrokken zijn bij onze projecten. Nu is zij, in deeltijd betrokken bij de planning, verbouwing, oplevering en opstart.