Brochure aanvragen
Door verder te gaan op deze site stemt u in met het gebruik van cookies van ons en derde partijen om informatie te verzamelen over uw surfgedrag, om zo de inhoud van de website en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie klikt u hier.

Nieuws


April 2021 - Nieuwe bestuurder stichting Viseo


 1. Inleiding
  Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds B.V. (EZG) geeft u als deelnemer in de EZG obligatieleningen met dit document een nadere toelichting ten aanzien van de laatste ontwikkelingen, waarin de focus ligt op Stichting Viseo. Meer bepaald benoeming van eerder geïntroduceerde kandidaat als bestuurder, invulling van zijn werkzaamheden, uitblijven aanmelding vanuit obligatiehouders voor een vacature in Stichting Viseo en aankondiging vergadering van obligatiehouders.

 2. Benoeming kandidaat bestuurder
  In december hebben wij dhr. Th. A. Ringers geïntroduceerd als kandidaat bestuurder voor Stichting Viseo en een beroep gedaan op u als obligatiehouder om zich aan te melden als extra bestuurder van Stichting Viseo.

  Dhr. Ringers is voor onbepaalde tijd benoemd middels een gerechtelijke beschikking welke uiteindelijk per 25 maart 2021 is gegeven en openbaar is uitgesproken.

 3. Invulling werkzaamheden
  Alvorens dhr. Ringers officieel werd benoemd als bestuurder fungeerde hij al enige tijd als aanspreekpunt voor obligatiehouders, hij is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 tot 15:00 en middels relatiebeheer@ezvg.nl per e-mail.

  Nu dhr. Ringers is benoemd als bestuurder van Stichting Viseo kan hij officieel de belangen behartigen van u als obligatiehouder in de uitgegeven obligatieleningen door EZG.

  Zo is Stichting Viseo hypotheekhouder van de eerste hypotheekrechten op de aan EZG toebehorende onroerende zaken (objecten in Terwolde en Zutphen) die zijn verkregen als zekerheid voor terugbetaling aan u als obligatiehouder.

  Er vindt wekelijks overleg plaats tussen EZG en Stichting Viseo waarin ideeën worden aangedragen door beide partijen, EZG plannen nader uitgewerkte plannen presenteert aan Stichting Viseo waarmee eind 2023 de eerste obligatiehouders afgelost kunnen worden.

  Het leeuwendeel van de obligatiehouders heeft inmiddels telefonisch dan wel per e-mail contact gehad met dhr. Ringers en de officiele kennismaking zal plaatvinden tijdens de vergadering van obligatiehouders.

 4. Uitblijven invulling vacature Stichting Viseo
  In voorgaand nieuwsbericht hebben wij een beroep gedaan op u als obligatiehouder om zich aan te melden voor openstaande vacatures binnen Stichting Viseo.

  Wij hebben verschillende reacties gehad van obligatiehouders die vanuit hun expertise bereidbaarheid hebben getoond om verbouwingen in bestaande objecten uit te voeren, echter hebben wij geen kandidaten getroffen voor invulling van vacatures in Stichting Viseo.

  Het bestuur van Stichting Viseo bestaat momenteel uit dhr. Ringers, echter belieft EZG dat het bestuur uit 3 personen bestaat voor invulling van verschillende bestuursfuncties zoals voorzitter, secretaris en penningmeester.

  Mocht aanmelding voor openstaande vacatures uitblijven vanuit obligatiehouders, dan gaat EZG op zoek naar invulling van vacatures door niet-obligatiehouders.

 5. Vergadering van obligatiehouders
  Stichting Viseo acht het wenselijk een vergadering van obligatiehouders te houden welke zal worden uitgeschreven door EZG. Gelet op het tijdelijke karakter van de Coronawet en haar hoedanigheid als raamwet lijkt een vergadering op afstand (digitaal middels ‘Zoom’ of ‘Teams’) in plaats van een fysieke bijeenkomst aannemelijk.

  Tot slot onderstaand de nieuwe contactgegevens van Stichting Viseo, waarmee u zich rechtstreeks kan richten tot de dhr. Ringers.

Stichting Viseo
Plotterweg 31
3821 BB Amersfoort
Tel: 0570-238283
E-mail: info@stichtingviseo.nl